Nasza oferta:Dostawa urządzeń, projektowanie, montaż, uruchomienie, serwis:

Systemy grzewcze na biomasę: kotłowne wodne, ogrzewanie powietrzem obiektów budowlanych, przemysłowych, rolniczych,    

Tymczasowe i stacjonarne ogrzewanie powietrzem przy wykorzystaniu biomasy:
obiektów rolniczych - suszarnie kolumnowe i podłogowe, sakralnych - kościoły, rozrywkowych - namioty i sceny,
obiektów budowlanych - osuszanie budynków, ogrzewanie hal w procesach budowlanych itp.

Modułowe suszarnie wsadowe do zbóż i innych materiałów o podobnej frakcji

Buforowe systemy odzysku ciepła


Instalacje OZE
: fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła 

Modernizacje
kotłowni olejowych, gazowych i węglowych na biomasę, w tym dozorowanych przez UDT                                                 
Serwis kotłowni
na paliwa stałe

Budowa, sprzedaż i wynajem
przyczepowych - mobilnych nagrzewnic na pellety z trocin drzewnych o mocy 100 - 300 kWZINERG Sp. z o.o. powstała na bazie wieloletnich doświadczeń firm F.H.U. Jacek Bąk, Olesno  oraz Pellet Serwis Paweł Biernacki Sołtyków, k. Radomia.
Aby zapoznać się ze szczegółową ofertą i referencjami, prosimy o wejście na strony internetowe:


ZINERG Sp. z o.o.  jest autoryzowanym przedstawicielem firm:
                                                                                                                               

      eurofire          Zapraszamy do współpracy